Ikon designprofil

"Dokumentasjonsprosjektet Ikon inviterte ungdom i Valdres til refleksjon rundt begrepene kulturminne, kulturarv, identitet og historieforståelse. Fotograf Laila Meyricks oppgave ble å tolke ti elevers kulturminner og forhøye dem til ikonstatus. Som en del av prosjektet utarbeidet Velour logo, katalog og plakat til utstillingen på Valdres Folkemuseum. Utstillingen åpnet 5 juni 2010". Valdres Folkemuseum