Deathtrip - on the road

Vi er stolte over vårt samarbeid med MA Ungdom. Deathtrip - on the road skal på turné rundt omkring i Norge til våren. Vi har også hatt med oss Logic Interactive som gode samarbeidspartnere på den digitale løsningen.

Deathtrip - on the road er en landsomfattende vandreutstilling med kampanjer laget av ungdom på videregående skoler. Ruspåvirking er en medvirkende årsak til mange dødsulykker. Fokus på ungdom, rus og trafikk er alltid aktuelt og vi håper og tror at denne vandreutstillingen vil øke bevisstheten rundt dette.