Langeleiken - heile Noregs instrument!

I Norge har det vært spilt på langeleik i mer enn 500 år. Langeleiken er fremdeles i bruk, og i Valdres får barn tilbud om opplæring på instrumentet i kulturskolene. Velour har stått for utformingen av den første store utstillingen om langeleiker som nå kan oppleves på Valdres Folkemuseum i Fagernes.