Grunnlovsjubileum

Vi har sammen med Logic interactive utformet to grunnlovsutstillinger til Randsfjordmuseene, et på Hadeland folkemusem og et på Lands museum.

Utstillingene er en vandring gjennom 200 års historie. Følg utviklingen til et selvstendig og demokratisk Norge! Hva betyr demokratiet for oss i 2014?

"Grunnlovsjubileet skal opplyse oss om historien, men det skal også bidra til å skape engasjement og debatt- det er rom for å utfordre. Grunnlovsutstillingen vil ta opp i seg nettopp disse elementene.

Gjennom stopp i fire tidsepoker (1814, 1905, 1940, 2014) viser utstillingene hvordan grunnloven og dens bestemmelser både har påvirket og blitt påvirket av mennesker i regionen. Utstillingen tar utgangspunkt i hverdagsmennesket med særlig vekt på grupper som tidligere har vært lite synlig i historiefortellingene: kvinner, barn, innvandrere og fattige.

Utstillingen skal være et lokalt supplement til markeringene på Eidsvoll og vil være åpen for publikum fra åpningsdatoen og gjennom sommeren. Før sommeren og i tiden rundt grunnlovsdagen vil utstillingen besøkes av alle barneskolene. Etter sommeren vil utstillingen omgjøres til en vandreutstilling."
Randsfjordmuseene AS