Finansdepartementet

Velour utformet SPU brosjyre (design og foto) for Finansdepartementet.

"SPU er en profesjonell finansiell forvalter. Det betyr at fondet ikke kan ivareta alle etiske forpliktelser vi har som stat. Dersom vi gjennom fondet går inn på områder hvor staten har andre og mer velegnede virkemidler, for eksempel i utenrikspolitikken, ville vi fort ende opp med å miste troverdighet som investor og i eierskapsutøvelsen. Likevel skal fondet holde en etisk høy standard og være i fremste rekke blant verdens fond på dette området".

Sigbjørn Johnsen, Finansminister