Utstilling om folkekunst

Design av Velour. Utstillingen kan oppleves på Valdres Folkemuseum.

"For mange er ordet folkekunst ei meiningsfull nemning om gjenstandar skapte i det gamle bondesamfunnet. Etter kvart har lek og lærd utfordra denne oppfatninga. Kvar finn vi folkekunst frå vår eiga tid?" 
Valdres Folkemuseum

Mer om Valdres Folkemuseum