0047

Velour utformet programmateriellet til Arkitekturens år i 2011.

Fra arkitekturens år sine nettsider:
"Over 100 små og store arrangement over hele landet vil gjennom 2011 utfordre, utvide og berike folks forhold til arkitektur. Med alt fra TV-program, utstillinger, debatter, publikasjoner, konferanser og byggeprosjekt på programmet, er Arkitekturens år en mangfoldig mulighet til å oppleve og lære mer om arkitektur.

Bidragsytere og samarbeidspartnere er invitert til Arkitektenes hus for å markere begynnelsen på dette maraton-arrangementet initiert av Norske arkitekters landsforbund".
Forside: Bjørn Hegardt: "A dream woke me".

Mer om Arkitekturens år