Ikon

"Valdresmusea bed alle åttandeklassingane i Valdres ta del i kunst- og dokumentasjonsprosjektet Ikon. Bakgrunnen for prosjektet er eit ynske om å rette sterkare fokus på mangfaldet av kulturelle ytringar i Noreg, og å auke forståinga for kulturminnearbeid og –problematikk i vår tid. Prosjektet er eit samarbeid mellom Valdresmusea, Valdres Natur- og Kulturpark, ungdomsskulane i Valdres, fotograf Laila Meyrick og grafisk designar Carina Watkinson, og blir til i samband med markeringa av kulturminneåret i 2009." Valdres Folkemuseum

Mer om Valdres Folkemusem