Folkemusikk og nasjonalisme

Velour har utformet utstillingen for Valdres Folkemuseum. Den kan oppleves på museet i Fagernes.

"Utstillinga seier noko om verdiar og haldningar til folkeleg musikk gjennom 200 år. Den fortel kva som kan skje når sverming for folkekulturen får plass innafor ideologiske rørsler og politiske miljø. Utstillinga seier noko om nasjonale strategar i og utanfor folkemusikkmiljøet, og den forklarar kvifor ”folk flest” framleis knyter folkemusikken til nasjonalromantikk og nasjonsbygging".
Valdres Folkemuseum

Mer om museet