IMDi konferanse

Velour samarbeidet med IMDi om designprofilen og materiell til Integreringskonferansen 2011.

IMDi delte ut bosettingsprisen til en kommune som hadde gjort en spesielt god innsats for å bosette og integrere flyktninger. 12 kommuner var nominerte. Velour, i samarbeid med Språkfolk, produserte 12 filmer som representerte det mangfoldet av mennesker som var involvert i prosjektene.

Mer om IMDi